Jak załatwić
 sprawę w ZNM
SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI

AKTUALNOŚCI

AKTUALNY NUMER POGOTOWIA MIESZKANIOWEGO:

tel. 537 678 883

czynny 
od godziny 15:30 – 7:00  w dni robocze
oraz 
całodobowo w dni wolne od pracy i w święta.

Podstawowym przedmiotem działania ZNM jest gospodarowanie przekazanym do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności: budynkami i lokalami, terenami przydomowymi i terenami zielonymi oraz cmentarzami komunalnymi, w tym cmentarzami, kwaterami i mogiłami wojennymi.

Zarządem Nieruchomości Miejskich kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Brzegu.

Zakres działalności ZNM określa STATUT nadany przez Radę Miejską w Brzegu § 5 Uchwały Nr XLVIII/381/06
z dnia 24 lutego 2006 r.

Wszelkie opłaty za użytkowanie nieruchomości gminnych
(lokale mieszkalne, lokale użytkowe, tereny, garaże, komórki, ogródki) należy wnosić na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. o numerze:
40 1090 2141 0000 0001 3527 9065.
Wpłat na w/w rachunek można dokonywać bez opłat prowizyjnych
w placówkach Poczty Polskiej.