Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

O nas

Podstawowym przedmiotem działania „ZNM” jest gospodarowanie przekazanym do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności: budynkami i lokalami, terenami przydomowymi i terenami zielonymi oraz cmentarzami komunalnymi, w tym cmentarzami, kwaterami i mogiłami wojennymi.

Zakres działalności ZNM określa STATUT nadany przez Radę Miejską w Brzegu § 5 Uchwały Nr XLVIII/381/06 z dnia 24 lutego 2006r. - uchwała i statut ZNM w Brzegu

Zarządem Nieruchomości Miejskich kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Marek Sidor powołany przez Burmistrza Miasta Brzegu.