Jak załatwić
 sprawę w ZNM

System zamiany mieszkań oraz utworzona Baza Ofert Lokali Mieszkalnych, ma na celu umożliwić zamianę wzajemną mieszkań, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z uczestników zamiany jest najemcą lokalu pozostałego w zasobie gminy Brzeg.
Jeśli jesteś najemcą mieszkania pozostającego w mieszkaniowym zasobie Gminy Brzeg – wypełnij formularz „Zgłoszenie Lokalu do Zamiany” i złóż go w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Szczegółowe informacje dotyczące adresu lokalu do zamiany można uzyskać kontaktując się z pracownikiem ZNM - Panią Agnieszką Nowak tel. 77 404 41 94, numer wewnętrzny 110, pokój 105.
Lokale 1 - pokojowe

Pobierz

Lokale 2 - pokojowe

POBIERZ

Lokale 3 - pokojowe

POBIERZ

Lokale 4 - pokojowe

POBIERZ