Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział Rozliczeń i Windykacji zajmuje się:

Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę prawną w realizacji zadań przez KR w/m:

  1.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
  4. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
  5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
  6. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług