Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Wzory dokumentów do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu do pobrania Pobierz dokument
1 Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal
PDF
2 Oświadczenie o deklarowanej ilości zużycia wody
PDF
3 Stan wodomierza PDF
4 Wniosek o zawarcie umowy najmu
PDF
5 Wniosek o uregulowanie stanu prawnego
PDF
6 Zaświadczenie o dochodach PDF
7 Oferta na przydział lokalu PDF
8 Ankieta weryfikacyjna PDF
9 Zgłoszenie lokalu do zamiany PDF
10 Ulga - wniosek o odroczenie terminu spłaty zaległości
PDF
11 Ulga - wniosek o rozłożenie spłaty zaległości na raty
PDF
12 Ulga - wniosek o umorzenie zaległości
PDF
13 Wniosek o przeksięgowanie lub zwrot nadpłaty (przelew na rachunek bankowy) PDF
14 Oświadczenie w związku z nadpłatą PDF
15 Wniosek o zwrot nadpłaty
PDF
16 Odpracowanie długu -WNIOSEK PDF
17 Wniosek o zawarcie umowy najmu/dzierżawy PDF
18 Wniosek o rozwiązanie umowy najmu/dzierżawy gruntu/garażu/komórki
PDF
19 Wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie nagrobka PDF
20 Zgłoszenie lokalu do zamiany
PDF